Spájame mladé talenty so skúsenými odborníkmi a pomáhame im spoločne rásť.

Mentoring2  je ročný mentoringovo-coachingový program. V programe spájame študentov predposledného a posledného ročníka vysokej školy so skúsenými odborníkmi z praxe na základe kariérneho smerovania, osobných vlastností a záujmov.

Naši mentori poskytujú študentom odborné znalosti a poznatky, ktoré nadobudli počas svojej kariéry. Pomáhame tak študentom plniť ich pracovné ciele a rásť po profesionálnej stránke vďaka podnetným rozhovorom, či objektívnej spätnej väzbe.

Zameranie

Marketing, Politika, Veda, Financie… Náš program nie je limitovaný na špecifickú pracovnú oblasť.

placeholder

Lokalita

Program prebieha predovšetkým online -nezáleží na tom, kde vo svete sa účastníci momentálne nachádzajú.

Cieľ

Mentori pomáhajú študentom pri ich profesionálnych začiatkoch.

Mentori

Úspešní profesionáli s bohatými pracovnými skúsenosťami vo svojom odbore.

Dĺžka programu

Program trvá jeden kalendárny rok, odporúčaná intenzita stretnutí je jedna hodina za 4-6 týždňov.

Mentees

Slovenskí študenti na zahraničných univerzitách v poslednom/ predposlednom ročníku štúdia.

Naše mentoringové páry