Ak nám všetko vychádza na 100%, je možné, že
nejdeme dosť rýchlo.

Naši mentees sú študenti posledných a predposledných ročníkov na popredných zahraničných univerzitách. Ich študijné zamerania sú veľmi rôznorodé, napríklad právo, veda, marketing, financie, politika a iné. Sú to ambiciózni študenti, ktorí sa už dnes v rámci rôznym mimoškolských aktivít rozvíjajú nad rámec bežných školských osnov a prítomnosť skúseného profesionála im môže na tejto ceste výrazne pomôcť.

Prečo je dobré mať mentora?

Znalosti

Mentor zdieľa s menteem svoje bohaté znalosti a skúsenosti.

Progres

Mentor môže pomôcť menteemu systematicky sa rozvíjať správnym smerom.

Efektivita práce

Mentor môže pomôcť mentee vyvarovať sa rôznych chýb s ktorými už má skúsenosti.

Sebapoznanie

Mentor môže pomôcť mentee identifikovať jej/jeho silné a slabé stránky.

Motivácia

Mentor motivuje menteeho k najvyšším métam a dlhodobo udržuje jeho motiváciu.

Priateľ

Veľa mentees nájde vo svojom mentorovi aj priateľa, na ktorého sa môže obrátiť.

Čo hľadáme v úspešných prihláškach?

V rámci prijímacieho procesu sa pozeráme najmä na kvality kandidáta a na jeho motiváciu. Ideálni kandidáti sú tí, ktorí sa aktívne podieľajú na mimoškolských aktivitách a vedia demonštrovať svoju snahu a zápal nad rámec bežných povinností. V rámci motivácie hľadáme študentov, ktorí majú jasnú predstavu o tom, prečo hľadajú mentora a ako by im mentor vedel pomôcť v naplnení ich cieľov.

Aké máme od mentees očakávania?

Mentees vstupujú do vzťahu s mentorom na jeden kalendárny rok, počas ktorého odporúčame stretnutia raz za 4-6 týždňov. Mentee, rovnako ako aj mentor, môže samozrejme kedykoľvek z programu vystúpiť bez udania dôvodu. Mentees majú v našom programe zodpovednosť za 4 základné aspekty mentoringového vzťahu:

Iniciatíva

Dohadovať stretnutia a pýtať si pozornosť mentora vtedy, keď je to potrebné.

Dokumentácia

Informovať mentora o statuse pred a po stretnutí písomnou formou.

Progres

Pracovať na veciach, ktoré sú výstupom z jednotlivých stretnutí s mentorom.

Rozhodnutia

Mentor môže poradiť, ale zodpovednosť za rozhodnutie stále nesie mentee.

Mentoring prináša nejakú tú zodpovednosť navyše, ale je to rozhodne viac než dobre investovaný čas. Zodpovednosť, ktorú mentee má, je nevyhnutná pre to, aby vzťah fungoval. Mentee je následne schopný dosahovať svoje ciele rýchlejšie a efektívnejšie ako predtým.

Cena

Mentoring2 je neziskový program, s ktorým sú však spojené určité náklady, ktoré je potrebné pokryť. Preto sme sa rozhodli program spoplatniť symbolickou jednorázovou čiastkou 40€. Tá je splatná až po nájdení mentora.

Naši mentee