Sami sa učíme, keď pomáhame ostatným rásť.

Naši mentori sú úspešní odborníci a lídri vo svojich odvetviach. Zvyčajne majú 7 – 15 rokov pracovných skúseností a veľmi úspešnú kariéru. Pôsobia v rôznorodých odvetviach ako politika, veda, marketing, informačné technológie, financie a mnohé iné. Sú odhodlaní zdieľať svoje znalosti, vedomosti a čas, aby inšpirovali a rozvíjali mladé talenty.

Prečo sa stať mentorom?

Zručnosti

Rozvíjať široko aplikovateľné mentorské/coachingové zručnosti (napr. rozvíjanie potenciálu zamestnancov).

Prespektíva

Rozširovať si obzory cez interakciu s mladými šikovnými ľuďmi, ktorí majú odlišný pohľad na svet.

Komunita

Stretnúť sa a zoznámiť so súčasnými, ale aj budúcimi lídrami z rôznych odvetví a zameraní.

Vzdelávanie

Spolupráca s menteem ťa prinúti reflektovať na vlastné skúsenosti a tým získať nové poučenia.

Formálne školenie

Mentori sa pred začiatkom programu zúčastňujú celodenného školenia s profesionálnym coachom. Ten im pomôže osvojiť si základy coachingu a mentoringu, ktoré si budú mať možnosť ďalej rozvíjať v rámci programu alebo aj na pracovisku pri manažmente ľudí.

Aké máme od mentorov očakávania?

Mentori vstupujú do vzťahu s menteem na jeden kalendárny rok, počas ktorého odporúčame stretávať sa raz za 4-6 týždňov. Mentor, rovnako aj mentee, môže samozrejme kedykoľvek z programu vystúpiť bez udania dôvodu. Počas stretnutí očakávame od mentorov, že sa budú držať agendy, ktorá je prospešná pre menteeho, a použijú svoje znalosti a zručnosti aby pomáhali mentees k dosiahnutiu ich cieľov.

Naši mentori